Zoek een gesneuvelde in de Belgian War Dead Register

Belgian War Dead Register

Tel ik in mijn familie een oud-strijder? Hoeveel Belgische soldaten sneuvelden tijdens ’14-18’? Hoeveel inwoners van mijn gemeente? Wie waren die jongens? Hoe zagen ze eruit? Waren ze jong of oud? Getrouwd of hadden ze nog geen kans gehad? Wat deden ze vóór de oorlog? Hoe en waar zijn ze gevallen?

Heb je vragen over familie, kennissen, dorpsgenoten en / of onbekenden die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zoek naar antwoorden in de Belgian War Dead Register, de online gegevensbank van het Instituut voor Veteranen. Met originele fiches van gesneuvelde militairen.

Belgian War Dead Register, een online gegevensbank

Het Instituut voor Veteranen heeft verschillende bronnen in één enkele digitale gegevensbank samengebracht, namelijk                    
-  het archief van de Dienst Oorlogsgraven: deze dienst van het Instituut beschikt over de originele fiches van de gesneuvelden;
gegevens uit personeels- en stamboekdossiers van Defensie;
-  en de lijst Wilssens - Lelièvre. Danny Wilssens en Walter Lelièvre hebben jarenlang opzoekwerk gedaan naar gesneuvelden. Dankzij hun lijst heeft het Instituut Belgian War Dead Register kunnen vervolledigen.

Al deze bronnen maken van Belgian War Dead Register een rijkgevulde gegevensbank. Voor een zo accuraat mogelijke inhoud is de Dienst Herinnering van het Instituut continue bezig met het screenen en het aanvullen van deze gegevens vanuit een historisch-wetenschappelijke insteek.

Belgian War Dead Register, over het leven van gesneuvelden

Belgian War Dead Register streeft ernaar zoveel mogelijk biografische gegevens over elke gesneuvelde weer te geven, bijvoorbeeld: geboorteplaats, geboortedatum, kinderen, militaire graad, begraafplaats, enzovoort. Bij de meeste gesneuvelden kan je ook het originele kaartje uit het archief van de dienst Oorlogsgraven bekijken. Belgian War Dead Register bevat ook meer dan 10.000 foto’s.

Belgian War Dead Register start met de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Op termijn breidt deze gegevensbank uit met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede Wereldoorlog en de Afrikaanse campagnes, ....

Pedagogische projecten voor scholen rond gesneuvelden

Ben je leraar en wil je werken rond het leven van gesneuvelden? Het Instituut heeft speciaal voor het lager en het middelbaar onderwijs enkele pedagogische projecten ontwikkeld. Je kan gaan voor een standaard formule of opteren voor een formule op maat.

Onderzoek het leven van een gesneuvelde soldaat

Na de twee Wereldoorlogen bleven honderdduizenden soldaten achter in Belgische grond. Voor vele van die soldaten, vaak jonge mannen van rond de 20 jaar, is vandaag enkel hun graf een stille getuige van hun bestaan. Ze zijn vergeten, maar aan jou - als leraar en de klas - om  hun verhaal te herontdekken. Wie waren ze? Waar kwamen ze vandaan kwamen? Hoe zagen ze eruit? Speur mee!      
Meer weten? Klik hier

 

Werken rond het Boek 'Te Jong...'

Het boek illustreert het project « Te Jong… » dat werkt rond de nagedachtenis van de gesneuvelde Belgische soldaten van de Eerste Wereldoorlog. In het boek tonen 500 leerlingen hoe zij omgaan met die Herinnering. Het boek is een hommage aan die jongens die veel te jong stierven, maar ook een mooi overzichtswerk voor leerkrachten die op zoek zijn naar nieuwe manieren om te werken rond de Groote Oorlog. Meer weten? Klik hier

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met het Instituut voor Veteranen - Dienst Herinering - 02 / 227 63 18 - herinnering@warveterans.be