Zoek een gesneuvelde in de Belgian War Dead Register

Belgian War Dead Register aangevuld

Sinds 2013 is het War Dead Register een ijkpunt geworden voor inlichtingen over Belgische gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Duizenden bezoekers vonden de weg naar de (h)erkenning van het offer dat de gesneuvelden brachten.
Nu de herdenking van de bevrijding 1944 – 1945 nadert is het moment aangebroken om het WDR aan te vullen met gegevens van de Belgische gesneuvelden van deze tweede wereldbrand. Van de Achttiendaagse veldtocht, de krijgsgevangenen, de militairen van de Force Publique, de verplicht ingelijfden in het Duitse leger tot aan de bevrijding van het Europese continent sneuvelden meer dan 10.000 Belgen aan vele fronten. U vindt ze terug in het WDR.

Wat is het Belgian War Dead Register?

Hoeveel Belgische soldaten sneuvelden tijdens de verschillende oorlogen? Hoeveel inwoners van mijn gemeente? Wat deden ze vóór de oorlog? Hoe en waar zijn ze gesneuveld?
Het Belgian War Dead Register streeft ernaar zoveel mogelijk biografische gegevens over elke gesneuvelde weer te geven, bijvoorbeeld: geboorteplaats, geboortedatum, kinderen, militaire graad, begraafplaats, enzovoort. Bij de meeste gesneuvelden kan je ook het originele kaartje uit het archief van de dienst Oorlogsgraven bekijken. Het Belgian War Dead Register bevat ook meer dan 10.000 foto’s.
Dit alles vind je in het War Dead Register, de online gegevensbank van het War Heritage Institute. Met originele fiches van gesneuvelde militairen. Van 1914 – 1918 en 1940 – 1945 vind je nu de namen en gegevens van de gesneuvelden. De datums waar tussen overleden militairen in wettelijk vastgelegd. Voor de Eerste Wereldoorlog is dit tussen 4 augustus 1914 en 30 september 1919 en voor de Tweede Wereldoorlog tussen 27 augustus 1939 en 2 september 1945. Iedereen voor of na deze datums worden niet beschouwd als gesneuvelden.

War Heritage Institute: het Belgische militaire erfgoed                          

Het vroegere Instituut voor Veteranen maakt voortaan deel uit van het War Heritage Institute, de nieuwe erfgoedinstelling die ressorteert onder Defensie. Het War Heritage Institute valoriseert het Belgische militair erfgoed, geschiedenis en herinnering.