Zoek een gesneuvelde in de Belgian War Dead Register

Belgian War Dead Register aangevuld

Het War Dead Register wordt na twee jaar aangevuld met duizenden nieuwe gegevens. Met de hulp van particulieren, geschiedkundige kringen en gemeentebesturen was het mogelijk om  bij vele gesneuvelden info aan te vullen of te verbeteren. Dubbele of incorrect geschreven namen werden nagekeken en indien nodig aangepast. Vooral gesneuvelden begraven op gemeentelijke begraafplaatsen werden opgespoord en ingevuld in de database. 

Wat is het Belgian War Dead Register?

Hoeveel Belgische soldaten sneuvelden tijdens ’14-18’? Hoeveel inwoners van mijn gemeente? Wat deden ze vóór de oorlog? Hoe en waar zijn ze gesneuveld?

Belgian War Dead Register streeft ernaar zoveel mogelijk biografische gegevens over elke gesneuvelde weer te geven, bijvoorbeeld: geboorteplaats, geboortedatum, kinderen, militaire graad, begraafplaats, enzovoort. Bij de meeste gesneuvelden kan je ook het originele kaartje uit het archief van de dienst Oorlogsgraven bekijken. Belgian War Dead Register bevat ook meer dan 10.000 foto’s.

Dit vind je in de War Dead Register, de online gegevensbank van het War Heritage Institute. Met originele fiches van gesneuvelde militairen. De database start met de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Op termijn breidt deze zich uit met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede Wereldoorlog.

War Heritage Institute: het Belgische militaire erfgoed                          

Het vroegere Instituut voor Veteranen maakt voortaan deel uit van het War Heritage Institute, de nieuwe erfgoedinstelling die ressorteert onder Defensie. Het War Heritage Institute valoriseert het Belgische militair erfgoed, geschiedenis en herinnering.