Zoek een gesneuvelde in de Belgian War Dead Register

Nieuws

Gesneuveld vóór de oorlog: luitenant Menschaert

Iedereen is al wel eens bij een meningsverschil betrokken. Wanneer dit gebeurt, zijn beide partijen vaak bereid om tot een compromis te komen. Luitenant Maurice Menschaert en soldaat Porton dreven hun onenigheid in november 1939 echter tot het uiterste. Toen soldaat Porton straf kreeg van de luitenant, zon hij op wraak. Maurice Menschaert werd nog voor de oorlog uitbrak door soldaat Porton neergeschoten. Enkele dagen na zijn overlijden werd hij begraven in zijn woonplaats Burst. Zijn graf verdween echter tijdens een ontruiming van de gemeentelijke begraafplaats.

Het onfortuinlijke lot van luitenant Menschaert kwam in 2019 aan de oren van de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond. Zij zorgden er samen met het gemeentebestuur voor dat luitenant Menschaert opnieuw een graf kreeg op de gemeentelijke begraafplaats en dat zijn naam op het oorlogsmonument in Burst werd vermeld. Ook hij stond immers klaar om ons land tegen een vijandelijke aanval te verdedigen, maar door het noodlot zag Maurice de vijand nooit opdagen.

 

 

Hendrik Haesen, onbaatzuchtige inzet voor de gesneuvelden

Wanneer de Duitsers in 1914 ons land aanvallen, blijven ook de troepen in en rond Mechelen niet gespaard. Soldaten hebben amper tijd om hun gesneuvelde makkers te begraven. Vele gesneuvelden moeten het stellen met een veldgraf dat mettertijd echter dreigt te verdwijnen. Om dit te voorkomen richt de stad Mechelen al in de eerste bezettingsmaanden een ontgravingsdienst onder leiding van leraar Hendrik Haesen op. Samen met zijn team gaat Hendrik op zoek naar deze veldgraven in Mechelen en omstreken. Wanneer grondeigenaars niet willen meewerken, roept Hendrik zelfs de hulp van de Duitse bezetter in. Niet minder dan 892 militairen, ongeacht hun nationaliteit, worden door de doelgerichte inzet van Hendrik Haesen van een veldgraf naar de stedelijke begraafplaats van Mechelen overgebracht. Op 28 maart 1918 overlijdt Hendrik aan een ziekte die hij tijdens deze werkzaamheden opliep. Hij krijgt een laatste rustplaats tussen de gesneuvelden die hij 4 jaar lang van een degelijke graf voorzag. Hendriks graf vindt je vandaag nog steeds terug op het militair ereperk van de begraafplaats te Mechelen.

 

Een blik achter de schermen

Het hoofddoel van het WDR is gegevens over Belgische gesneuvelden toegankelijk maken voor het brede publiek.
Wat velen niet weten is dat achter deze database vele uren werk door verschillende vrijwilligers schuilgaan. Als dankbetuiging vind je hieronder een korte opsomming van hun verrichte werk in 2020

 

 

  • Inbrengen van Zivilarbeiters begraven op vooral Franse ereperken en de zeelieden van de Eerste Wereldoorlog;
  • Alle gesneuvelden begraven in Frankrijk werden nagekeken;
  • Eenheidsaanduidingen Achttiendaagse Veldtocht aangepast;
  • 4.000 mails voor info beantwoord, meer dan 100.000 gegevens kregen een invulling of een aanpassing;
  • Een wekelijks nieuwsitem en een flyer over de WDR zagen het levenslicht;
  • 3.200 onbekenden op de militaire begraafplaatsen en ereperken werden ingebracht met de gegevens waarover we beschikken;
  • Meer dan 3.000 geboorteakten werden nagekeken