Zoek een gesneuvelde in de Belgian War Dead Register

Militaire afkortingen

Soldatentaal is niet eenvoudig en maakt dikwijls gebruik van afkortingen! Belgian War Dead Register helpt je alvast op weg met een verklarende lijst voor de graden, hoedanigheden en de legereenheden.

Afkortingen graden en hoedanigheden

Afkorting

Verklaring

Abréviation

Explication

BV

Beroepsvrijwilliger

VC

Volontaire de Carrière

OV

Oorlogsvrijwilliger

VG

Volontaire de guerre

Mil

Dienstplichtige

Mil

Milicien

CS

Speciale contingenten dienstplichtigen

CS

Contingent Spécial

Dienstplichtige wederdienstnemer

Milicien réengagé

VAP

Vrijwilliger met Premie

VAP

Volontaire avec prime

 

Afkortingen eenheden

Afkorting

Verklaring

Explication

ACM

Auto canons mitrailleurs

Auto canons mitrailleurs

C

Karabiniers 

Carabiniers

C Cy

Karabiniers Wielrijders

carabiniers-cyclistes

Ch à Ch

Jagers te Paard

Chasseurs à Cheval

Ch à P

Jagers te voet

Chasseurs à Pièd

CI

Opleidingscentrum

Centre d'instruction

CIAX

Hulpopleidingscentrum artillerie

Centre d'instruction d'artillerie auxiliaires

CTAG

Korps Geniehulptroepen

Corps des troupes auxiliaires de genie

DA

Legerdivisie

Division d'Armée

DD

Divisiedepot

Dépôt divisionnaire

DOAH

Detachement werklieden Le Havre

Detachement d'ouvriers Le Hâvre

GATA

Administratieve groepering Legertroepen

Groupement administratif des troupes d'armée

Gn

Genie

Genie

Gr

Grenadiers

Grenadiers

L

Lansiers

Lanciers

Li

Linieregiment

régiment de Ligne

PFA

Versterkte Plaats Antwerpen

Place Fortifiée Anvers

PFL

versterkte Plaats Luik

Place Fortifiée Liège

PFN

Versterkte Plaats Namen

Place Fortifiée Namur

RAL

Regiment Zware Artillerie

Régiment d'artillerie Lourd

SA

Gezondheidsdienst

Service du Sante

TAG

Geniehulptroepen

Troupes auxiliaires de genie

TASS

Administratietroepen gezondheidsdienst

Troupes administration service du Sante